List otwarty przeciwko DRM

[...] sprzeciwiam się planom wprowadzenia w Polsce skrajnie restrykcyjnych przepisów dotyczących cyfrowych systemów ograniczania dostępu do dóbr kultury (tzw. DRM - Digital Rights Management).[...]

(pełna treść listu na stronie list.7thguard.net)

Więcej o systemach DRM m.in. w tekstach

powrót na stronę główną